Extended Maintenance

Maintenance has been extended due to some unforeseen circumstances. We are currently aiming to complete the maintenance as soon as we could. We apologize for any inconvenience caused. Should you have any inquiries, please contact your upline.

延长维修

由于一些不可预见的情况,维护工作已经延长。我们目前的目标是尽快完成维护工作。我们对造成的任何不便深表歉意。如果您有任何疑问,请联系您的上线。

Lanjutan Penyelenggaraan

Penyelenggaraan telah dilanjutkan kerana beberapa keadaan yang tidak diduga. Kami sedang mensasarkan untuk menyiapkan penyelenggaraan sebaik sahaja kami dapat. Kami memohon maaf atas sebarang kesulitan yang timbul. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi upline anda.

การบำรุงรักษาเพิ่มเติม

การบำรุงรักษาได้รับการขยายเนื่องจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงบางอย่าง. ขณะนี้เรากำลังดำเนินการดูแลรักษาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้. ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น. หากมีข้อซักถามโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา.

Bảo trì mở rộng

Bảo trì đã được mở rộng do một số trường hợp không lường trước được. Chúng tôi hiện đang hướng đến việc hoàn thành việc bảo trì càng sớm càng tốt. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện gây ra. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

2018. Games. All Rights Reserved.